Zalaganje za očuvanje životne sredine - KH7

Zalaganje za očuvanje životne sredine

Svesni smo da naš rad, kao i svaka druga industrijska delatnost, utiče na životnu sredinu. Iz tog razloga, radimo naporno da smanjimo uticaj naše industrijske delatnosti i naših proizvoda.

keyboard_arrow_down

Ponovo upotrebljavamo.

Boce stižu u naše objekte u kartonskim kutijama. Ove kartonske kutije vraćamo dobavljačima kako bi ih ponovo upotrebili, i naj taj način produžili njihov vek upotrebe.

Recikliramo.

Imamo sistem za odvojeno skupljanje ambalažnog otpada i pakovanja koji će se kasnije reciklirati, i pridržavamo se sistema za odvojeno skupljanje ECOEMBES zamišljenog za odvojeno skupljanje i vraćanje ambalažnog otpada kako bi se kasnije obradio i reciklirao.

Razvijamo ekološki prihvatljive proizvode.

U procesu razvoja naših proizvoda, ekipa iz odeljenja Istraživanje i razvoj radi s proizvodima koji su u najvećoj mogućoj meri ekološki prihvatljivi.

Imamo pakovanja za dopunu.

Iako se gotovi svi naši proizvodi koriste u formatu s pumpicom, većina na tržištu ima svoju verziju u pakovanju za dopunu. Ovo predstavlja kako ekonomsku tako i ekološku uštedu, jer se smanjuje broj plastičnih materijala.

Smanjujemo ambalažu

Ekipa iz Packaginga KH7 neprekidno radi na smanjenju količine materijala koji se upotrebljavaju za našu ambalažu i pakovanja. Smanjujemo ekološki uticaj, s optimalnim upravljanjem potrošnje sirovina.

Ne stvaramo otpadne vode u procesu proizvodnje naših proizvoda, niti pri pakovanju.

U KH Lloreda ponovo koristimo vodu za čišćenje naših linija za pakovanje za sledeću proizvodnju. Iz tog razloga nemamo brodski uređaj za tretman vode za čišćenje u procesu pakovanja.

La historia de KH-7

Korporativni deo

ISTORIJA

Compromiso ambiental

Korporativni deo

Zalaganje za očuvanje životne sredine

Elimina manchas con resultados profesionales

Pronađite mrlje

Uklonite fleke
sa profesionalnim
rezultatima

keyboard_arrow_up